Порядок набуття спадкуЯкий порядок отримання майна у спадщину?

У які строки необхідно прийняти спадщину?

Порядок набуття спадку

Строк для прийняття спадщини — б місяців з моменту відкриття спадщини (ст. 1270 Цивiльний Кодекс). Якщо право на спадкування залежить від інших спадкоємців (наприклад, якщо спадкоємець відмовиться від спадщини, а особа підпризначена спадкоємцем на цей випадок), то для прийняття спадщини закон відводить 3 місяці. Якщо спадкоємець зазначений строк пропустив, то вважається, що він не прийняв спадщину (ст. 1272 Цивiльний Кодекс). Причини пропуску можуть бути різними, тож у випадку, якщо причина поважна, суд може Дати спадкоємцеві додатковий строк для прийняття спадщини, а якщо всі спадкоємці не будуть заперечувати, то Незалежно від ступеня поважності причини пропуску згаданий строк також підлягає продовженню.

Спадкоємець може відмовитися від спадщини, подавши відповідну заяву. На відміну від старого Цивiльний Кодекс, що визнавав таку відмову «безвідкличною», новий Цивiльний Кодекс дозволяє відкликати свою відмову в строки, установлені для прийняття спадщини (ч. 6 ст. 1273 Цивiльний Кодекс).

Спадкоємець за заповітом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом. Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь кого-небудь зі спадкоємців за законом незалежно від черги (ст. 1274 Цивiльний Кодекс). Раніше (у старому Цивiльний Кодекс) допускалася відмова також і на користь держави та інших юридичних осіб (очевидно це вважалося патріотичним і особливо віталося, якщо спадщина була з-за кордону). Тепер же новий Цивiльний Кодекс цього не допускає, з тим щоб усі родичі померлого мали шанс одержати спадщину.

У випадку відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою (інакше кажучи — нічиєю) за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини (ст. 1277 Цивiльний Кодекс). Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Якщо у спадкодавця були борги і спадкоємці знали про це, то вони зобов'язані повідомити кредиторів спадкодавця про відкриття спадщини. Кредиторові спадкодавця слід протягом шести місяців з моменту, коли він довідався або міг довідатися про відкриття спадщини, висунути свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. Кредитор спадкодавця, що не висунув вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, у строки, установлені законом, втрачає права вимоги.

Спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, аде в межах вартості успадкованого майна. Кожний зі спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто у розмірі, що відповідає його частці в спадщині (ст. 1282 Цивiльний Кодекс).

Що таке спадковий договір і коли його укладають?

За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувана) і в разі його смерті набуває права власності на майно відчужувача (ст. 1302 Цивiльний Кодекс). Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа.

Набувач за спадковим договором повинен виконувати дії як майнового, так і немайнового характеру. Спадковий договір може покласти на набувача здійснити ці дії як до відкриття спадщини, так і після цього.

Спадковий договір укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. На майно, зазначене в спадковому договорі, нотаріус, що засвідчив цей договір, накладає заборону відчуження (ст. 1307 Цивiльний Кодекс). Це майно не можна заповісти, продати або відчужувати іншим способом. Відчужувач може призначити спеціальну особу, що буде стежити за тим, як набувач виконує умови спадкового договору. От тільки подати позов про розірвання спадкового договору у зв'язку із невиконанням (неналежним виконанням) набувачем своїх зобов'язань може тільки сам відчужувач (ст. 1308 Цивiльний Кодекс). А це означає, що особа, яка стежить за виконанням спадкового договору, після смерті відчужувача й у випадку, якщо набувач не буде виконувати договір, нічого поробити не зможе — не передбачив Цивiльний Кодекс відповідного механізму. На жаль...