Спадкування за закономЯка процедура спадкування за законом? Які існують черги спадкування?

Спадкування за законом

Якщо спадкодавець заповіту не залишив, то спадкоємцями стають ті особи, яких такими визначив закон.


Спадкоємці за законом одержують право на спадкування по черзі (ст. 1258 Цивiльний Кодекс). Якщо в черзі є хоч один спадкоємець, то наступним чергам, як кажуть, уже нічого «не світить». Тобто спадкоємці попередньої черги (хоч одна людина) усувають від спадкування наступні черги. Щоправда, є is цього правила і винятки. Так, черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально засвідченим договором зацікавлених спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Цей договір не може порушувати прав спадкоємця, що не бере в ньому участі, а також спадкоємця, що має право на обов'язкову частину в спадщині (ч. 1 ст. 1259 Цивiльний Кодекс). Є ще одна надія для спадкоємців «нижніх» черг. Згідно зі ст. 1259 (ч. 2) суд може допустити спадкоємця з іншої черги в чергу, що успадковує, якщо такий спадкоємець «піклувався, матеріально забезпечував, надавав іншу допомогу спадкодавцеві» який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво буе у безпорадному стані».

Новий Цивiльний Кодекс, на відміну від попереднього, котрий передбачав 2 черги, передбачає 5 черг:

  1. Діти спадкодавця, у тому числі ті, які зачаті за життя спадкодавця і народжені після його смерті, той із подружжя, який його пережив, та батьки.
  2. Рідні брати і сестри спадкодавця, його баба і дід як з боку батька, так і з боку матері.
  3. Рідні дядько та тітка спадкодавця.
  4. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією родиною не менш ніж п'ять років до моменту відкриття спадщини (як бачимо, «цивільний» шлюб не дуже сприяє одержанню спадщини).
  5. Інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, а також утриманці, які не були членами родини спадкодавця.

У випадку якщо спадкоємця за законом на момент відкриття спадщини вже не буде серед живих, то вся спадкоємна маса (права на майно), яку він міг би успадкувати, переходить до інших спадкоємців цієї ж черт (або до наступної черги, якщо померлий був останнім у черзі спадкування). Але для деяких родичів спадкодавця закон установив винятки із цього правила, зокрема спадкування за правом представлений;

  1. Онуки, правнуки спадкодавця успадковують ту частину спадщини, що належала б за законом їхній матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живі на момент відкриття спадщини.
  2. Прабаба, прадід успадковують ту частину спадщини, що належала б за законом їхнім дітям (бабі, дідові спадкодавця), якби вони буди живі на момент відкриття спадщини.
  3. Племінники спадкодавця успадковують ту частину спадщини, що належала б за законом їхній матері, батькові (сестрі, братові спадкодавця), якби вони були живі на момент відкриття спадщини.
  4. Двоюрідні брати і сестри спадкодавця успадковують ту частину спадщини, що належала б за законом їхній матері, батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живі на момент відкриття спадщини.


Частки в спадщині кожного зі спадкоємців за законом є рівними (ст. ст. 1267,1278 Цивiльний Кодекс). Спадкоємці можуть домовитися і про інший розподіл частин спадщини. Для цього їм досить усної угоди, а якщо домовленість стосується нерухомого майна, то потрібно укладати письмовий договір і засвідчувати його в нотаріуса.